Welkom!

Ontdek onze kerk, onze diensten en waar wij in geloven.

Adressen en contactenKerkgebouw
Terheijdenstraat 9
4811 AW  Breda
076-8890139

Postadres
Gereformeerde kerk, Diaconie en Commissies

Terheijdenstraat 9
4811 AW  Breda

 

 

Scriba
J. de Man
scriba@ontmoetingskerk-breda.nl


 

 

 

 

Diaconie

diaconie@ontmoetingskerk-breda.nl

 

 

Koster

koster@ontmoetingskerk-breda.nl

BeamerTeam

beamer@ontmoetingskerk-breda.nl

 

 

 

 

Rekeningnummers:

 

Vrijwillige bijdragen

Giro: NL95 INGB 0001 3874 47

Bank: NL35 ABNA 0454 4285 37

t.n.v. Penningmeester Geref. Kerk vrijgem.

 

Collectebonnen

Giro: NL12 INGB 0006 8377 22

Comm. v. Beheer, Geref. Kerk te BREDA

 

Zendingsbijdragen

Giro: NL95 INGB 0001 3874 47

Bank: NL35 ABNA 0454 4285 37

t.n.v. Commissie Z&H GKv Breda

 

Diaconie

Giro: NL61 INGB 0002 4656 32

t.n.v. Penningmeester Diaconie Geref. Kerk