Welkom!

Ontdek onze kerk, onze diensten en waar wij in geloven.

Kerkdiensten

Hoe ziet een kerkdienst er dan uit?

De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Mededelingen
 • Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Voorlezing van de Tien Geboden
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (soms afgewisseld door samenzang)
 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
 • Preek
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • De Geloofsbelijdenis('s middags) voorgelezen of zingend
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen, gevolgd door gezongen amen
 • Einde van de kerkdienst

Voorlezing

′s Ochtends wordt de wet, de Tien Geboden, voorgelezen. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; soms leest de dominee de belijdenis; soms zingen we deze belijdenis samen.

 

Gebed

De dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.

 

Lezing

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. De tekst is het Bijbelgedeelte waar de dominee in de preek in het bijzonder bij stil zal staan.

 

Preek

Naar aanleiding van een gelezen tekst houdt de predikant een preek, dit is het woord van onze God. Speciaal voor de kinderen geeft de predikant, voorafgaand aan de preek, vaak een korte uitleg.

 

Dankgebed

De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst.

 

Collecte

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin geven we terug wat God aan ons gegeven heeft als dankbaarheid. Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd, die aan het begin van de dienst worden meegedeeld.

 

Zegen

God geeft ons zijn zegen mee. Wij beantwoorden door samen 'amen' te zingen.

 

De Heilige Doop

Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het doopformulier wordt hierbij gelezen.

 

Het Heilig Avondmaal

Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij gedenken we dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is bestemd voor belijdende leden van de gemeente en voor gasten die door de kerkenraad zijn toegelaten.