Welkom!

Ontdek onze kerk, onze diensten en waar wij in geloven.

Wat geloven wij?


Wij geloven in God, de schepper van deze wereld. In de Bijbel maakt Hij ons duidelijk wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Zo geloven wij dat wij zondige mensen zijn die vergeving nodig hebben. Dit krijgen wij als we spijt hebben van de dingen die wij verkeerd doen, doordat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om voor ons te sterven en weer op te staan. Hij heeft voor onze zonden betaald!
Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeente gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.